[1]
Đỗ, Đ.T. và c.s. 2023. MỐI LIÊN QUAN GIỮA KHẢ NĂNG Y TẾ CƠ SỞ VÀ LÂM SÀNG VỚI THỜI GIAN ĐẾN VIỆN Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 48, 8 (tháng 10 2023), 37–44. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.424.