[1]
Trần, V.C. và c.s. 2023. TÌNH TRẠNG TỔN THƯƠNG THẦN KINH TRONG BỆNH GIẢM ÁP CẤP TÍNH THỂ THẦN KINH. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 48, 6 (tháng 8 2023), 78–86. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.403.