[1]
Cao, T.A. và Lê, H. 2023. KẾT QUẢ CHUYỂN ĐƠN PHÔI ĐÔNG LẠNH NGÀY 5 SO VỚI NGÀY 6 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI. Tạp chí Y Dược học quân sự. 48, 6 (tháng 8 2023), 32-39. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.394.