[1]
Hoàng, X.C., Đỗ, N.B., Vũ, M.T., Bùi, T.L., Nguyễn Thị , T.T., Trương, C. Định, Bùi, M.T., Bùi, T.N., Lâm, T.N. và Võ, T.B.T. 2023. TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN TÁI TỔ HỢP NS1 CHUNG BỐN CHỦNG VI RÚT DENGUE TRONG VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 48, 6 (tháng 8 2023), 16-23. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.388.