[1]
Nguyễn, T.P., Phạm, V. Đông và Võ, V.H. 2023. HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU ĐA MÔ THỨC SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG VÀ SAU PHÚC MẠC LẤY THẬN GHÉP Ở NGƯỜI HIẾN SỐNG. Tạp chí Y Dược học quân sự. 48, 6 (tháng 8 2023), 87-97. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.384.