[1]
Lê, Q. Đạo, Vũ, M.D., Nguyễn, B.N. và LÊ, V.A. 2023. BÁO CÁO ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG MỘT BỆNH NHÂN SAI KHỚP KHUỶU TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 4 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN. Tạp chí Y Dược học quân sự. 48, 6 (tháng 8 2023), 98-104. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.378.