[1]
Ngô, T.H., Đặng, T.L., Nguyễn, T.H.H. và Cấn, V.M. 2023. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LI GIẢI CÁC DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ CD19+ CỦA CÁC TẾ BÀO CAR-T. Tạp chí Y Dược học quân sự. 48, 6 (tháng 8 2023). DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.376.