[1]
LÊ, V.A., Vũ, M.D. và Nguyễn, S.T. 2023. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 4 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN . Tạp chí Y Dược học quân sự. 48, 6 (tháng 8 2023), 58-69. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.368.