[1]
Nguyễn, D.Á. và c.s. 2023. NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI TỪ THÁNG 6/2018 - 02/2023. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 48, 6 (tháng 8 2023), 40–48. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.361.