[1]
Vibounmy, K., Nguyễn, T.K., Hà, T. Đông và Lê, V.T. 2023. NHẬN XÉT NỒNG ĐỘ ĐÁY CỦA TACROLIMUS THÁNG THỨ 12 Ở NGƯỜI BỆNH GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. Tạp chí Y Dược học quân sự. 48, 6 (tháng 8 2023), 70-77. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.359.