[1]
Vũ .N. Định, Nguyễn T.H. và Trần D.H. 2023. THÔNG BÁO LÂM SÀNG: ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ LẤY RUỘT HIẾN ĐỂ GHÉP QUA HAI TRƯỜNG HỢP. Tạp chí Y Dược học quân sự. 48, 6 (tháng 8 2023), 105-113. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.341.